Ofton İnşaat-Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verileriniz, OFTON İnşaat Turizm ve Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (“OFTON”), anayasal haklarınız öncelikli olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla işleyebilmektedir. OFTON, bu kapsamda işlenen verilere ilişkin gizliliğini sağlamak için özenli davranacağını ve bu mahrumiyeti koruyacağını taahhüt etmektedir.

 

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup OFTON, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

 

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, OFTON web sitesi ziyaretçileri, duyurulardan haberdar olmak veya istek/öneri ve şikayetlerini şirket yetkililerine iletebilmek için ad, soyad, telefon ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır.

 

OFTON, bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri; şirket veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak, yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak, web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak, şirket haber bültenlerini paylaşmak, istek/öneri veya şikayetleriniz değerlendirilmesi ve tarafınız ile gerektiği takdirde iletişime geçilmesi amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak OFTON açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır.

 

OFTON’nun kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

 

OFTON, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. OFTON, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri, OFTON Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerin yer aldığı Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup OFTON’a iletebileceklerdir.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.