İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İş başvurusunda bulunun, İnsan Kaynakları uzmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş yapsın.
O

fton ailesi olarak İnsan Kaynakları politikamız çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini hem kendileri hem de şirket adına en etkin biçimde kullandırılarak hedeflenen başarıya ulaşmaktır. 
Hiyerarşinin minimuma indirildiği yalın ve esnek bir organizasyonda çalışanlara fırsat eşitliği, kendilerini yetiştirme ve kanıtlama fırsatı tanımaktır. 
Şeffaf ve katılımcı yönetim sistemi, karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını göstererek, düşünce tarzını ve yönetimle ilgili bilgileri vererek geleceğin yöneticilerine kendilerini yetiştirme imkânı sağlanır. 
Çalışanlardan işyeri disiplinine uymaları, işlerini zamanında ve doğru olarak yapmaları, takım çalışması ile diğer arkadaşlarıyla uyum içinde olmaları sağlanır. 
Grubun bir üyesi olmanın ayrıcalığının tüm çalışanlarımızca hissedilmesine çalışılır.

Kurumumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız 8 ana fonksiyonda toplanmıştır

 

  •  Organizasyonel Gelişim Süreçleri
  •  İşe Alım Sistemi
  •  İş Hukuku ve Bordrolama
  •  Çalışan Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  •  Performans Yönetim Sistemi
  •  Ücret Yönetim Sistemi
  •  Kariyer ve Yetenek Yönetimi
  •  Çalışan Memnuniyeti Çalışmaları

Ofton’ da yapılan iş başvuruları İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından değerlendirmeye alınır.
Tüm iş başvuruları, kariyer.net, yenibiriş.com sitelerinde bulunan ilanlarımız üzerinden yapabileceği gibi aşağıda bulunan başvuru formu üzerinden veya CV gönderilerek yapılabilmektedir.